راهنمای تاسیس شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

راهنمای تاسیس شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

راهنمای تاسیس شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

Blog Article

شیوه ثبت شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله
معرفی
تاسیس یک شرکت در کشور ایران یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای آغاز تجارت است. در این راهنما، به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید.
انواع مختلف شرکت‌های تجاری در ایراندر ایران، اقسام گوناگون شرکت‌های بازرگانی وجود دارد که هر یک ویژگی‌ها و شرایط ویژه خود را دارند. در این مطلب، به بررسی اصلی‌ترین گونه‌های شرکت‌های کسب و کار در ایران می‌پردازیم.

شرکت سهامی بزرگ
یکی از گونه‌های شرکت‌های تجاری در کشور ایران، شرکت سهامی گسترده است. در این مدل شرکت، بودجه به سهم‌ها تجزیه می‌شود و افراد می‌توانند سهم را خریداری کنند و در سود و زیان شرکت شریک شوند.

شرکت سهامی خاص
نوع دیگری از شرکت‌های بازرگانی، شرکت سهامی محدود است. در این نوع بیزینس، اعتبار به قسمت‌های بخش‌بندی می‌شود، اما تعداد شرکا مشخص است و سهم قابل معامله در بازار مالی نمی‌باشند.

شرکت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، نوع دیگری از شرکت‌های بازرگانی در کشور ایران است. در این نوع کسب و کار، مسئولیت‌ها شرکا به مقدار اعتبار سرمایه‌گذاری شده در کسب و کار محدود می‌شود و شرکا در در صورت دیون شرکت، صرفاً به مقدار بودجه وارد شده متعهد خواهند بود.

شرکت همبسته
شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های کسب و کار هست که در آن، مسئولیت‌ها سهامداران به اندازه همه قروض بیزینس خواهد بود. در این مدل بیزینس، هر یک از سهامداران مسئولیت‌ها نامحدودی در برابر بدهی‌های کسب و کار دارند.

شرکت نسبی
شرکت نسبتی نوع دیگری از شرکت‌های کسب و کار است که در آن، تعهد اعضا به مقدار سهم الشرکه‌ها هر یک از آنها در بیزینس بسته به به تمام قروض بیزینس محدود می‌شود.

شرکت همیاری
شرکت همیاری یکی از انواع شرکت‌های بازرگانی می‌باشد که با هدف برآورده کردن نیازهای شرکا و بهبود وضعیت اقتصادی شرکا تاسیس می‌شود. در این نوع کسب و کار، سود و زیان به تناسب سهم الشرکا اعضا تقسیم می‌شود.

خاتمه
در این راهنما، به بررسی گونه‌های متنوع شرکت‌های کسب و کار در ایران شناخت پیدا کردیم. هر نوع از این شرکت‌ها ویژگی‌ها و شرایط ویژه خود را دارند که با در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و هدف‌ها می‌توان نوع شرکت خود را گزینش کنید.


مرحله اول: انتخاب نام شرکت
گام ابتدایی در روند راه‌اندازی شرکت، تعیین یک نام برای بیزینس است. نام شرکت باید منحصر به فرد باشد و با نام‌های دیگر متمایز باشد.

دومین گام: تنظیم اساسنامه
در این گام، باید قوانین و مقررات بیزینس خود را بنویسید. اساسنامه شامل جزئیات اعضا، نوع کسب و کار، بودجه اولیه و جزئیات دیگر است.

مرحله سوم: ثبت در سیستم دولتی
بعد از تنظیم اساسنامه، باید اطلاعات شرکت را در سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت کنید. برای این منظور، باید به سایت رسمی سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.

مرحله چهارم: دریافت مجوزهای لازم
با توجه به نوع فعالیت کسب و کار، ممکن است نیاز به دریافت مجوزهای گوناگون از سازمان‌های مختلف داشته باشید. مجوزها شامل مجوزهای بهداشتی، مجوزهای زیست محیطی و مجوزهای فنی می‌شود.

پنجمین گام: ایجاد حساب بانکی
گام نهایی، باز کردن یک حساب به نام شرکت است. حساب بانکی برای معاملات مالی و کنترل مالی کسب و کار ضروری.

نتیجه‌گیری
تاسیس شرکت در ایران با رعایت گام‌های ذکر شده قابل انجام است. امیدواریم این مطلب برای شما خوانندگان سودمند باشد و بتوانید کسب و کار خود را به سهولت تاسیس کنید.

منبع : ثبت شرکت در ایران

Report this page